ผลต่าง ๆ ของวัสดุที่นําทางต่าง ๆ มีผลอย่างไรในการผลิตจอสัมผัส?

November 27, 2023

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ผลต่าง ๆ ของวัสดุที่นําทางต่าง ๆ มีผลอย่างไรในการผลิตจอสัมผัส?

วัสดุที่นําทางที่แตกต่างกันมีผลที่แตกต่างกันในการผลิตจอสัมผัส นี่คือวัสดุที่นําทางทั่วไปหลายอย่างและลักษณะของพวกเขา

  1. กระจกนําไฟ: กระจกนําไฟเป็นวัสดุนําไฟที่ใช้กันทั่วไปที่มีความโปร่งใสและการนําไฟออปติกที่ดีเยี่ยมมันสามารถให้บริการกับจอสัมผัสโปร่งใสมากและมีค่าความต้านทานต่ําซึ่งช่วยในการส่งสัญญาณการเข้าแบบสัมผัสให้แม่นยํา

  2. หนัง ITO: หนัง Indium Tin Oxide (ITO) เป็นวัสดุฟิล์มประสานงานที่โปร่งใสทั่วไป มีความโปร่งใสทางแสงที่ดีและความต้านทานต่ํา ทําให้สามารถตรวจจับการสัมผัสความรู้สึกสูงฟิล์ม ITO สามารถฝากลงบนพื้นฐานและถูกใช้อย่างแพร่หลายในจอสัมผัสขนาดจุ.

  3. ฟิล์มอินเดียมซิงก์ทินอ๊อกไซด์ (IZTO) ฟิล์ม IZTO เป็นวัสดุฟิล์มที่นําแสงโปร่งใสที่มีความโปร่งใสสูงและความต้านทานต่ํามันอาจมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในแง่ของการนําไฟและความแข็งแรงทางกลทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานจอสัมผัสเฉพาะเจาะจงที่มีความต้องการพิเศษ

  4. โพลีเมอร์ที่นําไฟ: โพลีเมอร์ที่นําไฟคือวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและการนําไฟสูง สามารถใช้ในการผลิตจอสัมผัสที่ยืดหยุ่นสามารถออกแบบจอสัมผัสที่สามารถบิดและยืดได้.

วัสดุที่นําไฟได้แตกต่างกัน มีคุณสมบัติไฟฟ้า, ความโปร่งใสทางแสง, ความแข็งแรงทางกล และความยืดหยุ่นที่แตกต่างกันการเลือกวัสดุที่นําไฟที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามความต้องการและกรณีการใช้งานเฉพาะเจาะจงของการออกแบบจอสัมผัส สามารถส่งผลต่อความรู้สึกของจอสัมผัสได้, ความน่าเชื่อถือ, ความโปร่งใสและความทนทาน ดังนั้นการเลือกวัสดุนําที่เหมาะสมเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญในการผลิตจอสัมผัส